преглед

на търг

7700-4409

Търг 7700-4409 - ДГС Търговище

Обект No. 16-8-2021

Дата на публикуване: 23.04.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бл

Дървесина (м³): Едра: 426, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 426м³

Начална цена: 34801.00 лв.

Стъпка: 348 лв.

Гаранция: 1740 лв.

Първа дата: 12.05.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.04.2021

Документация за провеждане на търг

23.04.2021

Проекто-договор

23.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.04.2021