преглед

на търг

9450-4408

Търг 9450-4408 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-3-2021

Дата на публикуване: 15.04.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, гбр, мжд, дб, едлп, пяс, клн

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 184, Дребна: 94

Дърва (м³): За огрев: 1959, ОЗМ: 0

Общо: 2237м³

Начална цена: 114256.06 лв.

Стъпка: 1143 лв.

Гаранция: 5712 лв.

Първа дата: 12.05.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2021

Документация за провеждане на търг

15.04.2021

Проекто-договор

15.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2021

Допълнителен документ

15.04.2021

Допълнителен документ

15.04.2021