преглед

на търг

9000-4404

Търг 9000-4404 - ДГС Варна

Обект No. 10-3-2021

Дата на публикуване: 14.04.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр, гбр, мжд, ак, кгбр, пкл

Дървесина (м³): Едра: 44, Средна: 121, Дребна: 103

Дърва (м³): За огрев: 613, ОЗМ: 0

Общо: 881м³

Начална цена: 60656.00 лв.

Стъпка: 606 лв.

Гаранция: 3032 лв.

Първа дата: 12.05.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.04.2021

Документация за провеждане на търг

14.04.2021

Проекто-договор

14.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.04.2021

Допълнителен документ

14.04.2021