преглед

на търг

7900-4397

Търг 7900-4397 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-3-2021

Дата на публикуване: 24.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, гбр, трп

Дървесина (м³): Едра: 379, Средна: 53, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 432м³

Начална цена: 43764.00 лв.

Стъпка: 438 лв.

Гаранция: 2189 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.03.2021

Документация за провеждане на търг

24.03.2021

Проекто-договор

24.03.2021

Протокол от проведен търг

19.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.03.2021

Допълнителен документ

24.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.04.2021