преглед

на търг

9751-4395

Търг 9751-4395 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-5-2021

Дата на публикуване: 24.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, цр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 213, Средна: 382, Дребна: 43

Дърва (м³): За огрев: 1035, ОЗМ: 329

Общо: 2002м³

Начална цена: 105770.00 лв.

Стъпка: 1058 лв.

Гаранция: 5289 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.03.2021

Документация за провеждане на търг

24.03.2021

Проекто-договор

24.03.2021

Протокол от проведен търг

14.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.03.2021

Допълнителен документ

24.03.2021

Допълнителен документ

24.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.04.2021