преглед

на търг

9000-4393

Търг 9000-4393 - ДГС Варна

Обект No. 10-1-2021

Дата на публикуване: 23.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, мжд, ак, кгбр, пкл

Дървесина (м³): Едра: 44, Средна: 121, Дребна: 103

Дърва (м³): За огрев: 613, ОЗМ: 0

Общо: 881м³

Начална цена: 60656.00 лв.

Стъпка: 606 лв.

Гаранция: 3032 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.03.2021

Документация за провеждане на търг

23.03.2021

Проекто-договор

23.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.03.2021

Допълнителен документ

23.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.03.2021