преглед

на търг

9450-4375

Търг 9450-4375 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-2-2021

Дата на публикуване: 26.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 37, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 60м³

Начална цена: 4646.67 лв.

Стъпка: 46 лв.

Гаранция: 232 лв.

Първа дата: 17.03.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.02.2021

Документация за провеждане на търг

26.02.2021

Проекто-договор

26.02.2021

Протокол от проведен търг

17.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.02.2021

Допълнителен документ

26.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.03.2021