преглед

на търг

9450-4374

Търг 9450-4374 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-1-2021

Дата на публикуване: 26.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 15.8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 37.8м³

Начална цена: 3165.00 лв.

Стъпка: 32 лв.

Гаранция: 158 лв.

Първа дата: 17.03.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.02.2021

Документация за провеждане на търг

26.02.2021

Проекто-договор

26.02.2021

Протокол от проведен търг

17.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.02.2021

Допълнителен документ

26.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.03.2021