преглед

на търг

9200-4372

Търг 9200-4372 - ДГС Провадия

Обект No. 13-1-2021

Дата на публикуване: 25.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 96, Средна: 56, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 352, ОЗМ: 0

Общо: 504м³

Начална цена: 35080.00 лв.

Стъпка: 351 лв.

Гаранция: 1754 лв.

Първа дата: 17.03.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.02.2021

Документация за провеждане на търг

25.02.2021

Проекто-договор

25.02.2021

Протокол от проведен търг

18.03.2021

Договор

25.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.02.2021

Допълнителен документ

25.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.03.2021