преглед

на търг

9261-4371

Търг 9261-4371 - ДГС Цонево

Обект No. 11-1-2021

Дата на публикуване: 24.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: гбр, яс, мжд, дб

Дървесина (м³): Едра: 428, Средна: 212, Дребна: 104

Дърва (м³): За огрев: 1316, ОЗМ: 0

Общо: 2060м³

Начална цена: 130264.00 лв.

Стъпка: 1302 лв.

Гаранция: 6513 лв.

Първа дата: 17.03.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.02.2021

Документация за провеждане на търг

24.02.2021

Проекто-договор

24.02.2021

Протокол от проведен търг

18.03.2021

Договор

29.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.02.2021

Допълнителен документ

24.02.2021

Допълнителен документ

24.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.03.2021