преглед

на търг

9820-4370

Търг 9820-4370 - ДГС Смядово

Обект No. 8-12-2021

Дата на публикуване: 22.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, лп, яв, мжд

Дървесина (м³): Едра: 13, Средна: 93, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 262, ОЗМ: 0

Общо: 379м³

Начална цена: 19305.00 лв.

Стъпка: 193 лв.

Гаранция: 965 лв.

Първа дата: 12.03.2021, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2021

Документация за провеждане на търг

22.02.2021

Проекто-договор

22.02.2021

Протокол от проведен търг

16.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2021