преглед

на търг

9820-4367

Търг 9820-4367 - ДГС Смядово

Обект No. 8-9-2021

Дата на публикуване: 22.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, мжд, кл

Дървесина (м³): Едра: 21, Средна: 115, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 484, ОЗМ: 0

Общо: 631м³

Начална цена: 31495.00 лв.

Стъпка: 314 лв.

Гаранция: 1574 лв.

Първа дата: 12.03.2021, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2021

Документация за провеждане на търг

22.02.2021

Проекто-договор

22.02.2021

Протокол от проведен търг

16.03.2021

Договор

25.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2021