преглед

на търг

9820-4366

Търг 9820-4366 - ДГС Смядово

Обект No. 8-8-2021

Дата на публикуване: 22.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, мжд, кл

Дървесина (м³): Едра: 65, Средна: 162, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 528, ОЗМ: 0

Общо: 759м³

Начална цена: 40685.00 лв.

Стъпка: 406 лв.

Гаранция: 2034 лв.

Първа дата: 12.03.2021, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2021

Документация за провеждане на търг

22.02.2021

Проекто-договор

22.02.2021

Протокол от проведен търг

16.03.2021

Договор

25.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2021