преглед

на търг

9820-4365

Търг 9820-4365 - ДГС Смядово

Обект No. 8-7-2021

Дата на публикуване: 22.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 13, Средна: 98, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 309, ОЗМ: 0

Общо: 432м³

Начална цена: 23095.00 лв.

Стъпка: 230 лв.

Гаранция: 1154 лв.

Първа дата: 12.03.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2021

Документация за провеждане на търг

22.02.2021

Проекто-договор

22.02.2021

Протокол от проведен търг

16.03.2021

Договор

25.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2021