преглед

на търг

9820-4364

Търг 9820-4364 - ДГС Смядово

Обект No. 8-6-2021

Дата на публикуване: 22.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 262, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 365, ОЗМ: 227

Общо: 866м³

Начална цена: 60733.00 лв.

Стъпка: 607 лв.

Гаранция: 3036 лв.

Първа дата: 12.03.2021, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2021

Документация за провеждане на търг

22.02.2021

Проекто-договор

22.02.2021

Протокол от проведен търг

16.03.2021

Договор

25.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2021