преглед

на търг

9820-4362

Търг 9820-4362 - ДГС Смядово

Обект No. 8-4-2021

Дата на публикуване: 22.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, мжд

Дървесина (м³): Едра: 273, Средна: 198, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 1499, ОЗМ: 134

Общо: 2116м³

Начална цена: 114664.00 лв.

Стъпка: 1146 лв.

Гаранция: 5733 лв.

Първа дата: 12.03.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2021

Документация за провеждане на търг

22.02.2021

Проекто-договор

22.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021