преглед

на търг

9820-4360

Търг 9820-4360 - ДГС Смядово

Обект No. 8-2-2021

Дата на публикуване: 22.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, мжд

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 36, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 216, ОЗМ: 0

Общо: 261м³

Начална цена: 12645.00 лв.

Стъпка: 126 лв.

Гаранция: 632 лв.

Първа дата: 12.03.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2021

Документация за провеждане на търг

22.02.2021

Проекто-договор

22.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021