преглед

на търг

9820-4359

Търг 9820-4359 - ДГС Смядово

Обект No. 8-1-2021

Дата на публикуване: 22.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, мжд, кл

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 40, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 381, ОЗМ: 0

Общо: 451м³

Начална цена: 23800.00 лв.

Стъпка: 237 лв.

Гаранция: 1189 лв.

Първа дата: 12.03.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2021

Документация за провеждане на търг

22.02.2021

Проекто-договор

22.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021