преглед

на търг

9850-4358

Търг 9850-4358 - ДГС Преслав

Обект No. 6-23-2021

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр, мжд, кл

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 72, Дребна: 83

Дърва (м³): За огрев: 2734, ОЗМ: 0

Общо: 2889м³

Начална цена: 202230.00 лв.

Стъпка: 2022 лв.

Гаранция: 10111 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Допълнителен документ

19.02.2021