преглед

на търг

9850-4356

Търг 9850-4356 - ДГС Преслав

Обект No. 6-21-2021

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 55, ОЗМ: 0

Общо: 65м³

Начална цена: 4536.00 лв.

Стъпка: 45 лв.

Гаранция: 226 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Допълнителен документ

19.02.2021