преглед

на търг

9850-4353

Търг 9850-4353 - ДГС Преслав

Обект No. 6-19-2021

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, гбр, мжд, кл

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 174, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 373, ОЗМ: 0

Общо: 553м³

Начална цена: 38682.00 лв.

Стъпка: 386 лв.

Гаранция: 1934 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Допълнителен документ

19.02.2021