преглед

на търг

9850-4351

Търг 9850-4351 - ДГС Преслав

Обект No. 6-16-2021

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 3, Дребна: 32

Дърва (м³): За огрев: 633, ОЗМ: 0

Общо: 668м³

Начална цена: 49060.00 лв.

Стъпка: 490 лв.

Гаранция: 2453 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Допълнителен документ

19.02.2021