преглед

на търг

9850-4349

Търг 9850-4349 - ДГС Преслав

Обект No. 6-14-2021

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, гбр, яс, кл

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 45, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 737, ОЗМ: 0

Общо: 810м³

Начална цена: 57484.00 лв.

Стъпка: 574 лв.

Гаранция: 2874 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Допълнителен документ

19.02.2021