преглед

на търг

9751-4337

Търг 9751-4337 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-4-2021

Дата на публикуване: 18.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, цр, кгбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 195, Дребна: 209

Дърва (м³): За огрев: 518, ОЗМ: 106

Общо: 1044м³

Начална цена: 56180.00 лв.

Стъпка: 562 лв.

Гаранция: 2809 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.02.2021

Документация за провеждане на търг

18.02.2021

Проекто-договор

18.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.02.2021

Допълнителен документ

18.02.2021

Допълнителен документ

18.02.2021