преглед

на търг

9751-4335

Търг 9751-4335 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-2-2021

Дата на публикуване: 18.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, бл, цр, гбр, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 192, Средна: 195, Дребна: 38

Дърва (м³): За огрев: 1185, ОЗМ: 403

Общо: 2013м³

Начална цена: 108156.00 лв.

Стъпка: 1082 лв.

Гаранция: 5408 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.02.2021

Документация за провеждане на търг

18.02.2021

Проекто-договор

18.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.02.2021

Допълнителен документ

18.02.2021

Допълнителен документ

18.02.2021