преглед

на търг

9751-4334

Търг 9751-4334 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-1-2021

Дата на публикуване: 18.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, здб, бл, цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 103, Средна: 279, Дребна: 50

Дърва (м³): За огрев: 1342, ОЗМ: 239

Общо: 2013м³

Начална цена: 102894.00 лв.

Стъпка: 1029 лв.

Гаранция: 5145 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.02.2021

Документация за провеждане на търг

18.02.2021

Проекто-договор

18.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.02.2021

Допълнителен документ

18.02.2021

Допълнителен документ

18.02.2021