преглед

на търг

9850-4332

Търг 9850-4332 - ДГС Преслав

Обект No. 6-13-2021

Дата на публикуване: 29.01.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 123, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 123м³

Начална цена: 9400.00 лв.

Стъпка: 94 лв.

Гаранция: 470 лв.

Първа дата: 17.02.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.01.2021

Документация за провеждане на търг

29.01.2021

Проекто-договор

29.01.2021

Протокол от проведен търг

18.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.01.2021

Допълнителен документ

29.01.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.02.2021