преглед

на търг

9850-4331

Търг 9850-4331 - ДГС Преслав

Обект No. 6-12-2021

Дата на публикуване: 29.01.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 1001, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 1001м³

Начална цена: 98975.00 лв.

Стъпка: 989 лв.

Гаранция: 4948 лв.

Първа дата: 17.02.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.01.2021

Документация за провеждане на търг

29.01.2021

Проекто-договор

29.01.2021

Протокол от проведен търг

18.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.01.2021

Допълнителен документ

29.01.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.02.2021