преглед

на търг

9850-4329

Търг 9850-4329 - ДГС Преслав

Обект No. 6-10-2021

Дата на публикуване: 22.01.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 48, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 48м³

Начална цена: 5490.00 лв.

Стъпка: 55 лв.

Гаранция: 275 лв.

Първа дата: 10.02.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.01.2021

Документация за провеждане на търг

22.01.2021

Проекто-договор

22.01.2021

Протокол от проведен търг

10.02.2021

Договор

17.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.01.2021

Допълнителен документ

22.01.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.02.2021