преглед

на търг

9850-4327

Търг 9850-4327 - ДГС Преслав

Обект No. 6-8-2021

Дата на публикуване: 22.01.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, срлп

Дървесина (м³): Едра: 152, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 152м³

Начална цена: 14680.00 лв.

Стъпка: 147 лв.

Гаранция: 734 лв.

Първа дата: 10.02.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.01.2021

Документация за провеждане на търг

22.01.2021

Проекто-договор

22.01.2021

Протокол от проведен търг

10.02.2021

Договор

17.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.01.2021

Допълнителен документ

22.01.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.02.2021