преглед

на търг

9870-4326

Търг 9870-4326 - ДГС Върбица

Обект No. 7-3-2021

Дата на публикуване: 21.01.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, бк, гбр, лп, яв, мжд, кл

Дървесина (м³): Едра: 233, Средна: 236, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 143, ОЗМ: 0

Общо: 613м³

Начална цена: 24738.00 лв.

Стъпка: 247 лв.

Гаранция: 1236 лв.

Първа дата: 10.02.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.01.2021

Документация за провеждане на търг

21.01.2021

Проекто-договор

21.01.2021

Протокол от проведен търг

11.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.01.2021

Допълнителен документ

21.01.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.02.2021