преглед

на търг

7700-4324

Търг 7700-4324 - ДГС Търговище

Обект No. 16-6-2021

Дата на публикуване: 15.01.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бл, ак

Дървесина (м³): Едра: 110, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 110м³

Начална цена: 9089.00 лв.

Стъпка: 90 лв.

Гаранция: 454 лв.

Първа дата: 03.02.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.01.2021

Документация за провеждане на търг

15.01.2021

Проекто-договор

15.01.2021

Протокол от проведен търг

04.02.2021

Договор

25.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.01.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.02.2021