преглед

на търг

7700-4323

Търг 7700-4323 - ДГС Търговище

Обект No. 16-5-2021

Дата на публикуване: 15.01.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, лп, ак

Дървесина (м³): Едра: 547, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 547м³

Начална цена: 41295.00 лв.

Стъпка: 412 лв.

Гаранция: 2064 лв.

Първа дата: 03.02.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.01.2021

Документация за провеждане на търг

15.01.2021

Проекто-договор

15.01.2021

Протокол от проведен търг

04.02.2021

Договор

25.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.01.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.02.2021