преглед

на търг

9850-4318

Търг 9850-4318 - ДГС Преслав

Обект No. 6-4-2021

Дата на публикуване: 05.01.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 30м³

Начална цена: 2400.00 лв.

Стъпка: 24 лв.

Гаранция: 120 лв.

Първа дата: 22.01.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

05.01.2021

Документация за провеждане на търг

05.01.2021

Проекто-договор

05.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

05.01.2021

Допълнителен документ

05.01.2021