преглед

на търг

9870-4316

Търг 9870-4316 - ДГС Върбица

Обект No. 7-2-2021

Дата на публикуване: 23.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, мжд, кгбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 1045, Средна: 51, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 376, ОЗМ: 383

Общо: 1865м³

Начална цена: 181569.00 лв.

Стъпка: 1815 лв.

Гаранция: 9078 лв.

Първа дата: 13.01.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.12.2020

Документация за провеждане на търг

23.12.2020

Проекто-договор

23.12.2020

Протокол от проведен търг

13.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.12.2020

Допълнителен документ

23.12.2020

Допълнителен документ

23.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.01.2021