преглед

на търг

9870-4315

Търг 9870-4315 - ДГС Върбица

Обект No. 7-1-2021

Дата на публикуване: 23.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 1364, Средна: 78, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 197, ОЗМ: 265

Общо: 1915м³

Начална цена: 206174.00 лв.

Стъпка: 2061 лв.

Гаранция: 10308 лв.

Първа дата: 13.01.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.12.2020

Документация за провеждане на търг

23.12.2020

Проекто-договор

23.12.2020

Протокол от проведен търг

13.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.12.2020

Допълнителен документ

23.12.2020

Допълнителен документ

23.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.01.2021