преглед

на търг

9700-4313

Търг 9700-4313 - ДГС Шумен

Обект No. 9-6-2021

Дата на публикуване: 22.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, ак, кл

Дървесина (м³): Едра: 190, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1061, ОЗМ: 24

Общо: 1275м³

Начална цена: 77815.00 лв.

Стъпка: 778 лв.

Гаранция: 3890 лв.

Първа дата: 14.01.2021, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.12.2020

Документация за провеждане на търг

22.12.2020

Проекто-договор

22.12.2020

Протокол от проведен търг

15.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.01.2021