преглед

на търг

9700-4311

Търг 9700-4311 - ДГС Шумен

Обект No. 9-4-2021

Дата на публикуване: 22.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, ак, кл

Дървесина (м³): Едра: 81, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 648, ОЗМ: 7

Общо: 736м³

Начална цена: 45185.00 лв.

Стъпка: 451 лв.

Гаранция: 2259 лв.

Първа дата: 14.01.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.12.2020

Документация за провеждане на търг

22.12.2020

Проекто-договор

22.12.2020

Протокол от проведен търг

15.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.01.2021