преглед

на търг

9700-4310

Търг 9700-4310 - ДГС Шумен

Обект No. 9-3-2021

Дата на публикуване: 22.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 65, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 1714, ОЗМ: 6

Общо: 1793м³

Начална цена: 64690.00 лв.

Стъпка: 646 лв.

Гаранция: 3234 лв.

Първа дата: 14.01.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.12.2020

Документация за провеждане на търг

22.12.2020

Проекто-договор

22.12.2020

Протокол от проведен търг

15.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.01.2021