преглед

на търг

9700-4309

Търг 9700-4309 - ДГС Шумен

Обект No. 9-2-2021

Дата на публикуване: 22.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 105, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 618, ОЗМ: 9

Общо: 738м³

Начална цена: 31915.00 лв.

Стъпка: 319 лв.

Гаранция: 1595 лв.

Първа дата: 14.01.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.12.2020

Документация за провеждане на търг

22.12.2020

Проекто-договор

22.12.2020

Протокол от проведен търг

15.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.01.2021