преглед

на търг

7700-4300

Търг 7700-4300 - ДГС Търговище

Обект No. 16-4-2021

Дата на публикуване: 21.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здгл, бк, здб, цр, гбр, лп, мжд

Дървесина (м³): Едра: 1515, Средна: 1611, Дребна: 72

Дърва (м³): За огрев: 2205, ОЗМ: 0

Общо: 5403м³

Начална цена: 241962.00 лв.

Стъпка: 2419 лв.

Гаранция: 12098 лв.

Първа дата: 13.01.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.12.2020

Документация за провеждане на търг

21.12.2020

Проекто-договор

21.12.2020

Протокол от проведен търг

13.01.2021

Договор

20.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.12.2020

Допълнителен документ

21.12.2020

Допълнителен документ

21.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.01.2021