преглед

на търг

9870-4297

Търг 9870-4297 - ДГС Върбица

Обект No. 7-9-2020

Дата на публикуване: 03.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 88.01, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 82.41

Общо: 170.42м³

Начална цена: 21755.60 лв.

Стъпка: 217 лв.

Гаранция: 1087 лв.

Първа дата: 23.12.2020, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2020

Документация за провеждане на търг

03.12.2020

Проекто-договор

03.12.2020

Протокол от проведен търг

29.12.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2020

Допълнителен документ

03.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.12.2020