преглед

на търг

9850-4295

Търг 9850-4295 - ДГС Преслав

Обект No. 6-2-2021

Дата на публикуване: 01.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, гбр, мжд

Дървесина (м³): Едра: 420, Средна: 228, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 358, ОЗМ: 0

Общо: 1011м³

Начална цена: 43491.00 лв.

Стъпка: 434 лв.

Гаранция: 2170 лв.

Първа дата: 18.12.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.12.2020

Документация за провеждане на търг

01.12.2020

Проекто-договор

01.12.2020

Протокол от проведен търг

23.12.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.12.2020

Допълнителен документ

01.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2020