преглед

на търг

9850-4294

Търг 9850-4294 - ДГС Преслав

Обект No. 6-1-2021

Дата на публикуване: 01.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, гбр, мжд, кл

Дървесина (м³): Едра: 214, Средна: 505, Дребна: 91

Дърва (м³): За огрев: 872, ОЗМ: 0

Общо: 1682м³

Начална цена: 58390.00 лв.

Стъпка: 583 лв.

Гаранция: 2900 лв.

Първа дата: 18.12.2020, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.12.2020

Документация за провеждане на търг

01.12.2020

Проекто-договор

01.12.2020

Протокол от проведен търг

23.12.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.12.2020

Допълнителен документ

01.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2020