преглед

на търг

7700-4293

Търг 7700-4293 - ДГС Търговище

Обект No. 16-3-2021

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 614, Средна: 266, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 1026, ОЗМ: 0

Общо: 1907м³

Начална цена: 100590.00 лв.

Стъпка: 1006 лв.

Гаранция: 5029 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

17.12.2020

Договор

08.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Допълнителен документ

27.11.2020

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2020