преглед

на търг

7700-4292

Търг 7700-4292 - ДГС Търговище

Обект No. 16-2-2021

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр, лп, мжд, ак, пкл

Дървесина (м³): Едра: 239, Средна: 197, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 1346, ОЗМ: 0

Общо: 1795м³

Начална цена: 96796.00 лв.

Стъпка: 968 лв.

Гаранция: 4839 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

17.12.2020

Договор

08.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Допълнителен документ

27.11.2020

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2020