преглед

на търг

7700-4291

Търг 7700-4291 - ДГС Търговище

Обект No. 16-1-2021

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб, цр, гбр, лп, трп, мжд, ак, пкл

Дървесина (м³): Едра: 890, Средна: 680, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 3754, ОЗМ: 0

Общо: 5355м³

Начална цена: 291721.00 лв.

Стъпка: 2917 лв.

Гаранция: 14586 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

17.12.2020

Договор

08.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Допълнителен документ

27.11.2020

Допълнителен документ

27.11.2020

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2020