преглед

на търг

9850-4180

Търг 9850-4180 - ДГС Преслав

Обект No. 6-19-2020

Дата на публикуване: 27.10.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 214, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 214м³

Начална цена: 17110.00 лв.

Стъпка: 171 лв.

Гаранция: 855 лв.

Първа дата: 13.11.2020, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.10.2020

Документация за провеждане на търг

27.10.2020

Проекто-договор

27.10.2020

Протокол от проведен търг

16.11.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.10.2020

Допълнителен документ

27.10.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.11.2020