преглед

на търг

9870-4175

Търг 9870-4175 - ДГС Върбица

Обект No. 7-8-2020

Дата на публикуване: 26.10.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 117.07

Общо: 117.07м³

Начална цена: 10536.30 лв.

Стъпка: 105 лв.

Гаранция: 526 лв.

Първа дата: 13.11.2020, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.10.2020

Документация за провеждане на търг

26.10.2020

Проекто-договор

26.10.2020

Протокол от проведен търг

16.11.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.10.2020

Допълнителен документ

26.10.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.11.2020