преглед

на търг

9870-4172

Търг 9870-4172 - ДГС Върбица

Обект No. 7-6-2020

Дата на публикуване: 11.09.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 91.78, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 91.78м³

Начална цена: 13133.45 лв.

Стъпка: 131 лв.

Гаранция: 657 лв.

Първа дата: 30.09.2020, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.09.2020

Документация за провеждане на търг

11.09.2020

Проекто-договор

11.09.2020

Протокол от проведен търг

02.10.2020

Договор

09.10.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.09.2020

Допълнителен документ

11.09.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.10.2020